+ حضور دکتر احمدی نژاد در مراسم اقامه نماز ظهر عاشورای مسجد جامع نارمک
دکتر احمدی نژاد با حضور در مسجد جامع نارمک در مراسم اقامه نماز ظهر عاشورا و عزاداری میادین نارمک شرکت کردند.


یکشنبه 9 مهر 1396

عنوان آخرین یادداشتها