+ سلفی های مردم با دکتر احمدی نژاد و حمید بقایی در بازار تهران در حاشیه حضور در امام زاده زید و قرائت دعای عرفه
دکتر محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه مصادف با روز عرفه، برای شرکت در مراسم دعای عرفه، در امامزاده زید(ع) بازار تهران حضور پیدا کرد و با استقبال و ابراز احساسات گرم مردم مواجه شد.


یکشنبه 12 شهریور 1396

عنوان آخرین یادداشتها