+ یادداشت حمید بقایی/ دادستان سهل انگار یا عامد؟
سایر موارد در مقاله دیگری منتشر خواهد شد، اما قطعاً مخاطبین محترم تصدیق می نمایند که دادستان دیوان محاسبات باید فردی دقیق، منضبط، مستقل و بدور از گرایشات سیاسی بوده و با وجدانی پاک بدنبال انجام وظیفه درستی باشد که بابت آن ماهانه از خزانه کشور حقوق دریافت می نماید. حمید بقایی: مدتی قبل فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات مدعی شد که رئیس جمهور سابق در موضوعات کمک به دانشگاه ایرانیان و پرداخت یارانه به مردم محکوم شده اند و احکام صادره در حال اجراست. متعاقب این خبر (که با استقبال گسترده رسانه های معاند از جمله سایت سازمان مجاهدین خلق روبرو شد) وکیل ایشان با مراجعه به دیوان محاسبات و پیگیری طولانی متوجه شد چنین احکام محکومیتی وجود خارجی ندارند و ادعای فیاض شجاعی دروغ محض می باشد. مطابق قانون دیوان محاسبات، وظیفه سخنگوئی برای دادستان این دیوان تعیین نشده است، چه رسد به اینکه بخواهند اطلاعات غلط که موجب سوء استفاده بیگانگان و تشویش اذهان عمومی می شود را منتشر نمایند. البته اگر به کارنامه او نظری بیافکنیم، به مواردی ناشی از سوء مدیریت و تلاش برای پرونده سازی علیه نزدیکان دولت دهم برخورد می نمائیم که به چند نمونه آن اشاره می نمائیم: 1) در سال 1394 دادسرای دیوان محاسبات طی نامه ای تذکر کتبی دادستان بدلیل عدم رعایت مقررات در عملکرد مالی سال 1390 سازمان میراث فرهنگی را به حمید بقایی ابلاغ کرد. چون در سال 1390 حمید بقایی رئیس سازمان مذکور نبود و فرد دیگری (روح الله احمد زاده) ریاست این سازمان را برعهده داشت. لذا وی ضمن اعتراض کتبی به رئیس وقت دیوان محاسبات، پیگیر ماجرا شد. اما در کمال عجب دادسرای دیوان بعد از کلی امروز و فردا کردن به وکیل او اعلام کرد که پرونده به بایگانی رفته و در دسترس نیست ! 2) حاکم شرع دیوان محاسبات در سال 1393 حکم به عدم تخلف در ماجرای کمک به دانشگاه غیر انتفاعی ایرانیان را صادر نمود. اما فیاض شجاعی همچنان بر ادعایش پافشاری نموده و حتی موضوع را علی رغم صدور رای برائت حاکم شرع به قوه قضائیه گزارش کرده است! و با این رفتار عملاً از رای محکمه تمکین نمی نماید! 3) فیاض شجاعی در سال 93 و بعد از پایان دولت دهم ، در دادنامه دیگری حمید بقایی را بعنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی در سال 1386 به هیات مستشاری دوم معرفی کرد! اما حمید بقایی در سال 86 ریاست سازمان مذکور را برعهده نداشت و برای چندمین باردادستان دیوان محاسبات مرتکب خطای عمدی یا در خوشبینانه ترین حالت بی دقتی و سهل انگاری شده بود. 4) دادسرای دیوان محاسبات مجدداً در نامه ای در سال 1393 مدعی شده بود که تعدادی از اسناد حسابداری سازمان میراث فرهنگی حدفاصل سالهای 86 تا 91 موجود نیست و از حمید بقایی بعنوان رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی توضیح خواسته بود. نکته اصلی این بود که اولاً مسئولیت نگهداری اسناد حسابداری بر عهده اداره کل امور مالی و مطابق قانون بعد از گذشت یکسال مالی برعهده دیوان محاسبات بوده و ارتباطی به رئیس سازمان ندارد. ثانیاً حمید بقایی طی سالهای 86، 87، 90 و 91 رئیس سازمان میراث فرهنگی نبوده است. عداوت دادستان تا بدانجا بود که همین مورد را هم بعنوان جرم به قوه قضائیه گزارش کرده است! سایر موارد در مقاله دیگری منتشر خواهد شد، اما قطعاً مخاطبین محترم تصدیق می نمایند که دادستان دیوان محاسبات باید فردی دقیق، منضبط، مستقل و بدور از گرایشات سیاسی بوده و با وجدانی پاک بدنبال انجام وظیفه درستی باشد که بابت آن ماهانه از خزانه کشور حقوق دریافت می نماید.


پنج‌شنبه 2 شهریور 1396

عنوان آخرین یادداشتها