در انتخابات سال آینده از هیچ کسی حمایت نخواهم کرد و هیچ لیستی برای شوراها نخواهم داشت.
من گفته ام برنامه انتخاباتی ندارم. حمایت بنده مصداق برنامه انتخاباتی است.

  دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز با دبیران شورا های بازخوانی گفتمان امام و رهبری سراسر کشور دیدار کرد.

رئیس جمهور سابق در این دیدار ضمن تاکید مجدد بر ادامه راه تبیین خط نورانی حضرت امام(ره) گفت: حتی اگر در این راه هیچ کس همراه نشود، خودم به تنهایی به تبیین میپردازم.
وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در مورد عدم ورود به صحنه انتخابات گفت: بنده از ابتدا نیز هیچ برنامه ای برای انتخابات نداشتم. در جلسه با رهبری نیز به محض اینکه ایشان فرمودند، بنده بدون لحظه ای درنگ، اطاعت خود را همان جا اعلام کردم. حتی علت این مصلحت را جویا نشدم.

دکتر احمدی نژاد در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر عدم ورودش به برنامه های انتخاباتی اضافه کرد: در انتخابات سال آینده از هیچ کسی حمایت نخواهم کرد و هیچ لیستی برای شوراها نخواهم داشت.
من گفته ام برنامه انتخاباتی ندارم. حمایت بنده مصداق برنامه انتخاباتی است.
وی خطاب به حامیان خود نیز گفت: هر کسی فکر میکند که باید به انتخابات ورود کند، مختار است که برود. منتها تا انتخابات نباید در مجموعه گفتمانی ما باشد.
طبقه بندی:
ارسال توسط پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی نجوا پرس