استقبال پرشور مردم از احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس: “به جون هر چی مرده، احمدی برمیگرده حضور احمدی نژاد دقایقی قبل در خیابان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران حواشی‌ای به همراه داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با حضور در خیابان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران، حواشی جالب با رنگ […]

    استقبال پرشور مردم از احمدی نژاد در راهپیمایی روز قدس: “به جون هر چی مرده، احمدی برمیگرده

حضور احمدی نژاد دقایقی قبل در خیابان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران حواشی‌ای به همراه داشت.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با حضور در خیابان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران، حواشی جالب با رنگ و بوی انتخابات را در راهپیمایی روز جهانی قدس ایجاد کرد.

به محض رصدشدن احمدی نژاد، مردمی که در محل حضور داشتند، دور او را گرفتند و با شعارهایی نظیر “احمدی قهرمان، حامی مستضعفان” و ” به جون هر چی مرده، احمدی برمیگرده” به استقبال از رئیس دولت های نهم و دهم رفتند.

ممتد بودن شعارها به گونه ای بود که احمدی نژاد را وادار کرد تا روی سکویی رفته و به مردم دست تکان بدهد.

منبع:باشگاه خبرنگاران
طبقه بندی:
ارسال توسط پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی نجوا پرس