مرتبه
تاریخ : 1395/03/23
خالفانِ احمدی نژاد به زعمِ خود می خواهند مانعِ رجعت بدنه اصول گرایی به سمتِ وی شوند! و طرحِ این مسایل و اتهاماتِ تاریخ مصرف گذشته پیش از سال نود و دو، این بخش را نشانه رفته است!

  در تحرکات اخیر علیهِ احمدی نژاد شاهدِ طرحِ مساله ی قدیمی انحراف و جریانِ موهوم انحرافی هستیم. مساله ای که دروغ بودن و توهم بودنِ آن پس از چند سال به خوبی روشن شده است. اما باز توسط مخالفانِ احمدی نژاد، مطرح می شود. در این میان حملات به سمتِ مهندس مشایی ست تا با آن احمدی نژاد را از حضورِ احتمالی در انتخاباتِ نود و شش باز دارند.

می دانیم که توده های مردم بیش از گذشته مشتاق و دوستدار احمدی نژاد هستند و این بدنه ی اصلاح طلبی و اصول گرایی ست که پس از سه سال سکوت در حال تصمیم گیری برای آمدن به سمتِ وی یا بازگشت و رجعت به او هستند. این نقشه ی مخالفان و روشِ جدیدشان برای زدنِ اتهاماتِ گذشته نمی تواند تاثیری روی توده های مشتاق مردم بگذارد اما اثر خود را روی بدنه ی اصول گرایان می گذارد. توده های ملت کماکان احمدی نژاد را می خواهند و هر بار و هر زمان که با او روبرو می شوند، این اشتیاق را نشان می دهند و عهدِ قدیمی شان با احمدی نژاد، گسستنی نیست!

مخالفانِ احمدی نژاد به زعمِ خود می خواهند مانعِ رجعت بدنه اصول گرایی به سمتِ وی شوند! و طرحِ این مسایل و اتهاماتِ تاریخ مصرف گذشته پیش از سال نود و دو، این بخش را نشانه رفته است!

البته هدفِ دیگر این نقشه و این مشایی هراسی، ترساندنِ شورای محترم نگهبان از آمدنِ احمدی نژاد است! می خواهند با پرونده سازی ها، به زعمِ خودشان احمدی نژاد را حذف کنند.

 القا می کنند با آمدنِ وی، انحراف هم می آید. حتی سخنرانی آقای غلامی هم نکات جدی و خطرات بزرگ را گوشزد می کند به طوری که حتی جریان موهوم انحرافی را نوفرقانیسم می نامد و همه را از خطری بزرگ در آینده ی نزدیک می ترساند!

باید به آن هایی که از اکنون این چنین برای جلوگیری از آمدنِ احمدی نژاد خود را آماده کرده اند و از ترس و اضطراب چنین نقشه هایی برای تخریبش می کشند، گفت او بار ها و بار ها گفته است در حالِ حاضر عزمی بر انتخابات ندارد به بیانی دیگر فعلا به انتخابات فکر نمی کند و در یک کلام انتخابات دغدغه او نیست! او حتی دوستدارنِ خویش را از انتخاباتی کردنِ فضا  بر حذر داشته است. چرا که دغدغه ی احمدی نژاد، برخلافِ دشمنانش انتخابات نیست! او باور دارد اگر اصل انقلاب از دست برود دیگر شرکت در انتخابات به چه کارمان می آید؟! او ذخیره ی انقلاب و از سربازان انقلاب است و زمانی که دشمنانش مشغول کشیدنِ نقشه های شوم برای حذفش هستند، تنها و تنها به بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی می اندیشد! و تبدیل کردنِ بازخوانی خطِ امام به نهضتی اجتماعی! او دغدغه ی انقلاب اسلامی و حفظ ارزش های فطری و انسان آن را دارد و دشمنانش حتی به قیمتِ بی آبرو کردنِ وی و اطرافیانش در صددِ حذفِ او و جلوگیری از آمدنِ احتمالی اش به انتخابات هستند.

احمدی نژاد اما تنها لبیک گو به ندایِ رهبری برای حفظِ ارزش های انقلاب اسلامی با بازخوانی گفتمانِ انقلاب اسلامی ست.

قدرت به معنی ای که مخالفانش تعریف می کنند، در نظر او بی اهمیت تر از آن است که مخالفانش می پندارند. ولی هرکس دیگری را از دریچه ی دیدِ خود و به قدرِ فهم و ظرفیتِ خود می بیند و برای همین است که چون گرفتنِ این پست و حفظِ آن قدرت و فتحِ فلان انتخابات، برای خودشان در اولویت است و آمدنِ احتمالی احمدی نژاد در عرصه ی انتخابات را به باد دهنده ی منافعِ خود می دانند، دست به هر روشِ ناجوانمردانه ای می زنند.

هاشمی که به گفته ی خودش- در سایت رسمی اش هم ثبت شده است- جریان انحرافی, یادگار او بوده است، کلیدِ منحرف خواندنِ خادم ملت را زد تا دولتی که به گفته ی رهبر انقلاب در آخرین روزهای دولت دهم، ویژگی اصلی آن را سر دست گرفتن شعار های انقلاب اسلامی بود، در اذهان تخریب کند.

پس از طرحِ جریان انحرافی که هاشمی کلید آن را زد، در تمامِ سالهای دولت دهم، مهندس مشایی را با بدترین اتهامات مورد حمله قرار دادند و در مرحله ی بعد احمدی نژاد را سحر شده ی وی معرفی کردند تا او را هم به تبعِ انحراف مشایی، منحرف بخوانند!

احمدی نژاد، این مرد باهوش، زیرک، خوش فکر با آن شخصیتِ محکمِ مستقل را می خواستند تحتِ تاثیر دیگری، بی اراده و سحر شده ی مهندس مشایی معرفی کنند. احمدی نژاد ضمنِ ارادت همیشگی اش به مهندس مشایی، با اینکه سرچشمه ی افکار نابشان یک جاست و ریشه در مبانی اصیلِ گفتمان بهار و انسان و انقلاب دارد، شخصیتی مستقل است.

فارغ از اینکه چقدر اندیشه هایش منطبق بر اندیشه های مشایی ست، باید او را مستقل دید. باید خودش را دید و خودش را تفسیر کرد نه آن که همانطور که مخالفانش خواستند او را با قبولِ مشایی یا ردِ مشایی تعریف کنیم! او خود شخصیتی مستقل و دارای فکر است و او را باید همان گونه که هست دید و شخصیتش را همان گونه که هست تعریف و تفسیر کرد نه به شرطِ وجود مشایی یا نبودِ وی! این ظلم است که اجازه دهیم او را مانندِ سال های پیش و با همان نقشه ی شومِ، سحر شده، مسخر و تحتِ تاثیر مشایی یا هر فرد دیگری تعریف کنند.

البته این نکته نباید فراموش شود که الزاما برای معرفی احمدی نژاد، همان گونه که خودش هست، احمدی نژاد بعنوانِ شخصیتی مستقل و محکم و عاقل و باهوش، نیازی به نفیِ مشایی نیست!

اینکه پس از دیدنِ نقل قول های کذب از احمدی نژاد و ادامه ی اتهاماتِ قدیمی و بحث انحراف، دوستدارانش شتاب زده عمل کنند و برای اثباتِ استقلالِ او به نفی مشایی بپردازند، نه اخلاقی ست نه حقیقت دارد و نکته ایست که دوستدارانش باید به آن توجه لازم را داشته باشند.

واقعیت این است که مهندس مشایی همان گونه که احمدی نژاد هم در اوجِ منحرف خواندنِ عده ای و اتهاماتِ دروغی که از دشمن و به ظاهر دوستان به او وارد می شد، با شجاعت بر حق و حقیقت ایستاد و گفت: “مهندس مشایی مردی ست بهاری بهاری بهاری!” ؛ مردی به معنیِ واقعیِ کلمه بهاری، پاک و متدین است. افقِ نگاهِ بلندش فقط با احمدی نژاد برابری می کند و وجودِ سختکوشِ و زحمتکشش در دورانِ ریاست جمهوری احمدی نژاد، خدماتِ ارزنده ای را به دولت و ملت و وطن عرضه کرده است.

اگر احمدی نژادِ باهوش، زیرک و مستقل، در برابرِ استکبار خارجی و برخی ظالمان به حقوقِ ملت در داخل، سر خم نکرد؛ در آن سال های خدمتِ صادقانه ی مشایی در دولت، مشایی را بارها و بارها در جمع ستوده است، و این، نه به علتِ سحر شدندش که بخاطرِ تمام ویژگی های منحصر به فردِ او و خدماتِ شبانه روزی اش بوده است. به بیانی دیگر مشایی شایسته تقدیر  و تجلیل بوده است! و کسانی که این را به پایِ سحر شدنِ احمدی نژاد گذاشته بودند و کماکان پس از سال ها می خواهند تکرار کنند، ظلمِ بزرگی به احمدی نژاد می کنند. همچنین حقیقت را و خوبی های مشایی را انکار کردند! مشایی را منحرف معرفی کردند و احمدی نژاد را بابت ستایش هر آن چه که وی واقعا به عنوانِ ارزش در درونِ خود داشت؛ ستایشگر یک فرد منحرف معرفی کردند و نهایتا احمدی نژاد را سحر شده خواندند!

اما اکنون پس از سه سال، پس از فرونشستنِ غبارها، طرح دوباره انحراف و جریانِ انحرافی و حمله به مشایی برای زدنِ احمدی نژاد و حذفِ او، در چشمِ ملت با بصیرتِ ایران، روشن است که نقشه بدخواهان است و مردم این را خوب می فهمند و درک می کنند و هر روز بر عهدِ قدیمی شان با فرزند ملت، وفادار تر می شوند و همین شور و اشتیاق و استقبالِ بی نظیرشان در دیدار هایشان از احمدی نژاد، لرزه بر پیکره ظلم و جور و ستم می اندازند و اصحابِ زر و زور و تزویر را وادارِ به کشیدنِ چنین نقشه های شوم و کثیفی می کند که دوباره رو به اتهاماتِ قدیمی بیاورند.
طبقه بندی:
ارسال توسط پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی نجوا پرس